Κεντρική Σελίδα
Acropolis
Κεντρική Σελίδα
Ο Όμιλός μας
Τα Nέα μας
Οι Eκδόσεις μας
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


Άδεια Creative Commons
Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά, όλα τα έργα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι αδειοδοτημένα με Creative Commons BY-NC v3 GR
Χαιρετισμός από την Πρόεδρο
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας.

Θα είμαστε εδώ πάντα ευαίσθητοι και υπεύθυνοι σε ότι αφορά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, βοηθώντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συνεργασία σας, τη βοήθειά σας στον αγώνα, που κάνουμε, για ό,τι έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σ' ό,τι προωθεί την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ευημερία, την εκπαίδευση.

Προσβλέπουμε ειδικά προς την Νεολαία, την επιμόρφωσή της, την προετοιμασία της για το μέλλον και θα είναι συνεχής ο αγώνας μας για την επιτυχία των στόχων μας.

Η Πρόεδρος του ΟΜΙΛΟΥ
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουσπουρίκα
Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών (20 ημέρες) σε αντικείμενα του τομέα του Εξαγωγικού Εμπορίου Προϊόντων

-Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

-Πρακτική άσκηση διάρκειας 260 ωρών (περίπου 2 μήνες) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Εμπορικού κλάδου

-Επαγγελματική Συμβουλευτική

-Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.470€ ανά συμμετέχοντα

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Απριλίου 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι 18-24 ετών, εφόσον εγγραφούν ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ:

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπείας
2. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών
3. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016
4. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας εν ισχύ
5. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Ανανέωσης της Κάρτας Ανεργίας
6. Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) ή Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία διεξαγωγής της

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 210-6147001, 210-6147002.
Ώρες επικοινωνίας: 10:00π.μ. – 17:00μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή.

ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Ι.Κ.Ε.
Βασ. Γεωργίου 2-4, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι
τηλ. 2106147001 fax. 2106147004

© 2004-2018 Όμιλος UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής