Κεντρική Σελίδα arrow Ο Όμιλός μας
Acropolis
Κεντρική Σελίδα
Ο Όμιλός μας
Τα Nέα μας
Οι Eκδόσεις μας
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


Άδεια Creative Commons
Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά, όλα τα έργα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι αδειοδοτημένα με Creative Commons BY-NC v3 GR
Ο Όμιλός μας
Χαιρετισμός από την Πρόεδρο
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας.

Θα είμαστε εδώ πάντα ευαίσθητοι και υπεύθυνοι σε ότι αφορά τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, βοηθώντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συνεργασία σας, τη βοήθειά σας στον αγώνα, που κάνουμε, για ό,τι έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σ' ό,τι προωθεί την ειρήνη, τον πολιτισμό, την ευημερία, την εκπαίδευση.

Προσβλέπουμε ειδικά προς την Νεολαία, την επιμόρφωσή της, την προετοιμασία της για το μέλλον και θα είναι συνεχής ο αγώνας μας για την επιτυχία των στόχων μας.

Η Πρόεδρος του ΟΜΙΛΟΥ
Ιωάννα Παπανικολάου - Πουσπουρίκα
Οι σκοποί του Ομίλου
Ο ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, προσπαθεί μέσω των μελών του να συνεισφέρει στην ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία μεταξύ ατόμων και Εθνών διαμέσου της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.

Οι σκοποί του είναι:
 • Να προωθήσει την κατανόηση των στόχων της UNESCO, την πραγματοποίηση του προγράμματός της και την ανάπτυξη της διεθνούς κατανόησης και συνεργασίας, σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της.
 • Να αναβαθμίσει τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών και να συμμετάσχει στην αστική και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών του. Στόχο έχει να επιτύχει τις κατάλληλες συνθήκες για την ευημερία του ατόμου και την επικράτηση ενός πολιτισμού ειρήνης.
 • Να καταρτίζει κοινοτικά στο πλαίσιο της Ε.Ε. εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, με αντικείμενο την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της ελληνικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και όλων των μορφών της σύγχρονης και παρελθούσας ελληνικής καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς και της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς.
 • Να βοηθήσει στην προσαρμογή των μελών του στις αδιάκοπες και κάθε είδους εξελίξεις και μεταβολές, που παρουσιάζονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και να συμβάλει στην επιστημονική, οικολογική, περιβαλλοντική και πολιτιστική κατάρτισή τους.
 • Να επιδιώκει την κατοχύρωση και κάθε διευκόλυνση της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφοριακού υλικού επιστημόνων και καλλιτεχνών, ως και την ελεύθερη διακίνηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδεών και πρωτοβουλιών, τη διαφύλαξη, διάσωση, διάδοση και προστασία του αθλητισμού, την προστασία και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα κοινωνικών ομάδων ιδιαιτέρων αναγκών (τρίτη ηλικία, άτομα με ειδικές ανάγκες) και την ανάπτυξη της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους, που υπηρετούν ερασιτεχνικά, επαγγελματικά και επιστημονικά την πολιτιστική παράδοση κάθε χώρας.
 • Να καλλιεργήσει την προώθηση της ισότητας των φύλων.
 • Να προαγάγει την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών.
 • Να συμβάλλει στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα.
 • Να αναπτύξει το πνεύμα του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης.
Οι στόχοι μας
Στόχοι μας είναι γενικά οι εξής:
 • Προώθηση της κατανόησης των σκοπών και των ιδανικών της UNESCO και πραγματοποίηση του προγράμματός της.
 • Ανάπτυξη της διεθνούς κατανόησης, της συνεργασίας και της παγκόσμιας ειρήνης.
 • Αναβάθμιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών.
 • Συμμετοχή στην αστική και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των μελών τους.
 • Συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να εκληφθεί ως υλοποίηση των συνθηκών, που είναι οι πιο κατάλληλες για την ευημερία του ατόμου.
 • Ανάληψη δράσης υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών, συνδυασμένη με προσπάθειες να πειστεί η κοινή γνώμη και η εξουσία για την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα αναπτυξιακά προγράμματα των φτωχών χωρών.
 • Να αποτελέσει μια σχολή ανοχής και αναζήτησης της αλήθειας.

Στην αποστολή, που έχει αναλάβει ο διεθνής οργανισμός UNESCO να οδηγήσει τις κυβερνήσεις όλων των κρατών του κόσμου να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα της διεθνούς κοινότητας, στα πλαίσια της ειρήνης και του αμοιβαίου σεβασμού, ο Όμιλος, προτρέπει στην εθελοντική και αφιλοκερδή βοήθεια, που προσφέρει κάθε άνθρωπος "καλής θελήσεως" ο οποίος, ενδιαφέρεται να ακουστεί η φωνή των λαών του κόσμου.
Ιστορικό του Ομίλου
Ο ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, που δημιουργήθηκε το 2004.

Αποτελείται από άτομα διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί με βάση την πείρα των μεγάλων, αλλά και τους νεωτερισμούς, την ορμή και την αποφασιστικότητα των νέων.

Όλοι τους προσφέρουν την εθελοντική και αφιλοκερδή βοήθεια, που προσφέρει κάθε άνθρωπος «καλής θέλησης», συμμερίζονται τα ιδανικά της UNESCO, προσπαθούν να τα διαδώσουν και συμμετέχουν στο έργο του Διεθνούς Οργανισμού με δραστηριότητες, που εμπνέονται κατευθείαν από τις δικές του.
Λειτουργίες και Δραστηριότητές μας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ του ΟΜΙΛΟΥ

Οι λειτουργίες του ΟΜΙΛΟΥ μας μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις
επιμόρφωση, πληροφόρηση, δράση

Επιμόρφωση, πρώτα-πρώτα των μελών
Πληροφόρηση, δεύτερον των μελών και του κοινού χάρη στη μετάδοση των πληροφοριών για τα εθνικά και τα παγκόσμια προβλήματα, τις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών και τις δραστηριότητες του ίδιου του ομίλου.
Δράση, τέλος, που αποτελεί προϋπόθεση των παραπάνω λειτουργιών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του ΟΜΙΛΟΥ

Σκοπεύουμε οι δραστηριότητές μας να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις, που θεωρούμε ότι βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων και σκοπών της UNESCO. Η πλούσια δράση μας αυτά τα 15 χρόνια από την ίδρυσή μας μας οπλίζει με κουράγιο και θέληση να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και αγάπη το έργο μας.
© 2004-2019 Όμιλος UNESCO για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό