Κεντρική Σελίδα arrow Τα Nέα μας arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ arrow 15 Σεπτεμβρίου - Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας
Acropolis
Κεντρική Σελίδα
Ο Όμιλός μας
Τα Nέα μας
Οι Eκδόσεις μας
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


¶δεια Creative Commons
Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά, όλα τα έργα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι αδειοδοτημένα με Creative Commons BY-NC v3 GR
15 Σεπτεμβρίου - Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας
Παρασκευή, 15/09/2017
15 Σεπτεμβρίου - Διεθνής Ημέρα ΔημοκρατίαςΣτις 8 Νοεμβρίου του 2007, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε τη 15η Σεπτεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες, που τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν σθεναρά. Είναι η βάση της ελεύθερης έκφρασης των ατόμων και συνδέεται στενά με ένα νομικό σύστημα, που βασίζεται στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.Το δημοκρατικό έλλειμμα και οι αδύναμοι θεσμοί είναι τα κύρια εμπόδια για την πλήρη εφαρμογή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί το πρόπλασμα κάθε δημοκρατικής εκδήλωσης και έκφρασης. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπογράμμισε πολλάκις τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη της με στόχο την ευρύτερη προώθηση στο εσωτερικό των κρατών-μελών του οργανισμού της έννοιας του σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως εργαλείο απαραίτητο για τη Δημοκρατία, την ανάπτυξη και την πρόοδο.Ιστορικά, οι μεγάλες σύνοδοι κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τόνισαν τη διατήρηση της Δημοκρατίας ως βασικό στόχο για την ανάπτυξη των λαών. Πιο συγκεκριμένα, στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005, τα κράτη μέλη εξήραν τη σημασία της Δημοκρατίας ως οικουμενικής αξίας σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Έτσι, μέχρι το 2007 και βάσει στατιστικών στοιχείων του ΟΗΕ, περισσότερες από 140 χώρες σΆ όλο τον κόσμο είχαν υιοθετήσει δημοκρατικές πολιτικές. Κανείς δε θα μπορούσε να αντιτείνει ότι αυτό ήταν μια μεγάλη πρόοδος, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, μέχρι το 1985, οι χώρες που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως δημοκρατικές ήταν μόνο 60.Ωστόσο, αναφερόμενοι ειδικότερα, στην εποχή μας οι ελπίδες- σε πολλές ακόμα χώρες -εκφυλίζονται κατά παράβαση της υλοποίησης των δημοκρατικών στόχων του Ο.Η.Ε. Κι αυτό γιατί πολλές χώρες σήμερα εξακολουθούν να στερούνται βασικών κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων:

•η μη πρόσβαση σε βασικά αγαθά επιβίωσης και καθημερινής υγιεινής, όπως το πόσιμο νερό

•η ανεπαρκής καθημερινή και σωστή διατροφή

•η άρνηση αναγνώρισης βασικών δικαιωμάτων, όπως εκείνο της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

•η μη προάσπιση της ισότητας ως προς το φύλο, την εθνότητα, την καταγωγή

•τα προβλήματα αναλφαβητισμού και παροχής της βασικής εκπαίδευσης.Όλα τα ανωτέρω προβλήματα επαναπροσδιορίζουν σήμερα το ρόλο μας, αλλά και την ευθύνη μας απέναντι στην έννοια, το ρόλο και την εφαρμογή της Δημοκρατίας.Στη σημερινή εποχή, παρά το γεγονός ότι όλα τα δημοκρατικά κράτη μοιράζονται θεμελιώδεις αξίες, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο Δημοκρατίας. Γιατί η Δημοκρατία απαιτεί μία συμμετοχική και ταυτόχρονα πολυσυλλεκτική δυναμική. Χρειάζεται τη συνδρομή τόσο της διεθνούς κοινότητας, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών), της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και των ατόμων μεμονωμένα. Κι όλο αυτό πρέπει να ξεκινά από τη βάση, που είναι το άτομο και να επεκτείνεται μέχρι και την παγκόσμια κοινότητα, της οποίας όλοι είμαστε μέλη.Στις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα της Δημοκρατίας. Με αφορμή την εκστρατεία του ΟΗΕ με τίτλο «Η Δημοκρατία το 2030» (για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ) βρισκόμαστε όλοι μας ενώπιον μιας ιδιαίτερης πρόκλησης σχετικά με το μέλλον της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία αποτελεί μία ευκταία δυνατότητα μέσα σε μια παγκόσμια πραγματικότητα, που δυστυχώς δεν της επιτρέπει ποτέ να επιτευχθεί καθολικά.

Εμείς στην UNESCO Αμαρουσίου πιστεύουμε η Δημοκρατία πρέπει να διασφαλίζει τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε πολίτη, ατόμου, άνδρα, γυναίκας, παιδιού. Η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι η βάση της Δημοκρατίας, η αρχή μιας ελευθερίας, που σέβεται τα δικαιώματα όλων και ταυτόχρονα τα προασπίζει. Η Δημοκρατία είναι για εμάς πάνω απ 'όλα το δικαίωμα της συμμετοχής στα κοινά και την καθημερινότητα της κοινότητας, της πόλης, του Νομού, της χώρας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή αυτή τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για την κοινωνία και κατΆ επέκταση για όλους μας.

Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα
Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Αμαρουσίου

< Προηγ.   Επόμ. >
© 2004-2018 Όμιλος UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής