Κεντρική Σελίδα arrow Τα Nέα μας arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ arrow 20 Φεβρουαρίου-Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Acropolis
Κεντρική Σελίδα
Ο Όμιλός μας
Τα Nέα μας
Οι Eκδόσεις μας
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


¶δεια Creative Commons
Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά, όλα τα έργα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι αδειοδοτημένα με Creative Commons BY-NC v3 GR
20 Φεβρουαρίου-Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Τρίτη, 20/02/2018

Για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας κάνετε κλικ εδώ.


20 Φεβρουαρίου 2018 - Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης


Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης γιορτάζεται στις 20 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, με σκοπό να προωθήσει το ζήτημα της Κοινωνικής Δικαιοσύνης παγκοσμίως.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί τη βασική αρχή για μία ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη μεταξύ των εθνών. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης έχουν άμεση σχέση με την προάσπιση της ισότητας των φύλων, την προστασία των δικαιωμάτων των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, (όπως των μεταναστών και των προσφύγων) και γενικότερα με την κατάρριψη των εμποδίων, που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι λόγω φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνότητας, θρησκείας, πολιτισμού ή αναπηρίας.


Για τα Ηνωμένα Έθνη, η αναζήτηση κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους μας αποτελεί τον πυρήνα μιας παγκόσμιας αποστολής, που σχετίζεται με την προώθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, ευημερίας και αξιοπρέπειας. Στις 26 Νοεμβρίου του 2007, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ανακήρυξε την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για την Κοινωνική Δικαιοσύνη και κάλεσε τα κράτη μέλη να αφιερώσουν την ημέρα αυτή στην προώθηση εθνικών πολιτικών, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη. Ως συνέπεια αυτού ο ετήσιος εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας για την Κοινωνική Δικαιοσύνη έκτοτε στηρίζει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της απασχόλησης για όλους και κατΆ επέκταση την αξιοπρεπή εργασία και επιπρόσθετα την ισότητα των ευκαιριών για τον καθένα από εμάς.


ΣΆ έναν κόσμο, που έχει αλλάξει δραματικά - εάν αναζητούμε την ευημερία του ανθρώπου και την κοινωνική ισότητα, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των οικολογικών ελλείψεων - θα χρειαστούμε ένα νέο όραμα για την οικονομία και τη σχέση αυτής με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο κόσμος αυτός θα χρειαστεί μια οικονομία, που θα σέβεται τα πλανητικά όρια, που θα αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και τις κοινωνικές σχέσεις ως βάση για την ευημερία των ανθρώπων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η νέα οικονομία θα αναγνωρίζει ότι ενσωματώνεται σε μια κοινωνία και σε μια κουλτούρα, η οποία με τη σειρά της θα ενσωματώνεται σε ένα παγκόσμια οικολογικό και ανθρώπινο σύστημα ανάπτυξης και εξέλιξης. Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει σήμερα ότι η κοινωνική ανάπτυξη και δικαιοσύνη είναι απαραίτητες για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Αυτές δεν μπορούν να επιτευχθούν απουσία της παγκόσμιας ειρήνης ή ελλείψει σεβασμού για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αντίστοιχες θεμελιώδεις ελευθερίες. Γιατί, μπορεί η παγκοσμιοποίηση και η οικονομική αλληλεξάρτηση να ανοίγουν νέες ευκαιρίες - μέσω της ροής του εμπορίου, των επενδύσεων και των κεφαλαίων, της τεχνολογικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας των πληροφοριών - ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις και προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών κρίσεων, της γενικής οικονομικής ανασφάλειας, της φτώχειας, του αποκλεισμού και της ανισότητας εντός και εκτός των κρατών αλλά και μεταξύ των κοινωνιών, καθώς και σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ενσωμάτωση και την πλήρη συμμετοχή όλων στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες ή για τις χώρες, των οποίων η οικονομία βρίσκεται ακόμη σε μεταβατικό στάδιο.


Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, το βασικό θέμα του φετινού εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας κοινωνικής δικαιοσύνης (2018) είναι: “Οι εργαζόμενοι σε κίνηση: η αναζήτηση για κοινωνική δικαιοσύνη”. “Η μεγαλύτερη σήμερα μετανάστευση συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την αναζήτηση ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες και περίπου 150 εκατομμύρια μετανάστες εργαζόμενοι. Μεταξύ των μεταναστών εργαζομένων, το 56% είναι άνδρες και το 44% είναι γυναίκες. Οι μετανάστες αποτελούν το 4,4% όλων των εργαζομένων και έχουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό από ότι οι μη μετανάστες παγκοσμίως (73% και 64% αντιστοίχως)”.

(Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία μπορείτε να επισκεφτείτε κάνοντας κλικ εδώ).

Για εμάς στην UNESCO Αμαρουσίου η κοινωνική δικαιοσύνη ξεκινά από εμάς τους ίδιους και την καθημερινή πρακτική μας. Για το λόγο αυτό ακολουθούμε αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, υλοποιούμε κάθε χρόνο μία σειρά ενεργειών, όπως σεμινάρια επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και κατάρτισης με εκπαιδευόμενους άτομα απΆ όλη την κοινωνία ανεξαρτήτου εισοδήματος, κοινωνικής τάξης, ηλικίας ή πολιτισμικού προσδιορισμού. Γιατί στο ταξίδι της αναζήτησης και της επίτευξης της κοινωνικής δικαιοσύνης η Παγκόσμια οργάνωση UNESCO επιθυμεί να πρωτοστατεί και να μας οδηγεί εμπράκτως σε ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για να οικοδομήσουμε το καλύτερο μέλλον, που όλοι μας ονειρευόμαστε.

Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα
Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Αμαρουσίου


< Προηγ.   Επόμ. >
© 2004-2019 Όμιλος UNESCO για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό