Κεντρική Σελίδα arrow Τα Nέα μας arrow ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ arrow 17 Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας
Acropolis
Κεντρική Σελίδα
Ο Όμιλός μας
Τα Nέα μας
Οι Eκδόσεις μας
Επικοινωνία
Χρήσιμες Συνδέσεις
ΧΟΡΗΓΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ


¶δεια Creative Commons
Εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά, όλα τα έργα που περιέχονται στον δικτυακό τόπο είναι αδειοδοτημένα με Creative Commons BY-NC v3 GR
17 Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας
Δευτέρα, 14/05/2018

Για να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας κάνετε κλικ εδώ.


17 Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας

Η 17η Μαΐου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η σημερινή ημέρα συνδέεται στενά με την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), η οποία συγκροτήθηκε το 1865 (*)


Ιστορικά, για την ημέρα αυτή καταγράφονται τα ακόλουθα γεγονότα στην ιστορία του Ο.Η.Ε.: Το Νοέμβριο του 2005, η Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας κάλεσε τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. να κηρύξει τη 17η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με σκοπό να εστιάσει στη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα (A/RES/60/252) το Μάρτιο του 2006, που όριζε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνίας της Πληροφορίας θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Το Νοέμβριο του 2006, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) στη Διάσκεψη Πληρεξουσίων, που έγινε στην Αττάλεια της Τουρκίας, πήρε την απόφαση στις 17 Μαΐου να τεθούν 2 εορτασμοί: ως Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών καθώς και ως Ημέρα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.


Το επικαιροποιημένο ψήφισμα καλούσε τα κράτη μέλη να γιορτάζουν την ημέρα αυτή σε ετήσια βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ.

Σήμερα γιορτάζουμε την προσφορά του Διαδικτύου και των άλλων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία. Η εποχή, στην οποία ζούμε, συχνά αποκαλείται «κοινωνία της πληροφορίας». Χαρακτηρίζεται από την ευρεία χρήση των τεχνολογιών για τη μετάδοση κάθε είδους πληροφοριών (εικόνας, ήχου, δεδομένων, κλπ) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είναι φυσικό, στο πλαίσιο αυτό, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και επαναδιαμόρφωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. ΓιΆ αυτό και επιπρόσθετος στόχος της ημέρας αυτής είναι να τονίσει τη συμβολή του Διαδικτύου στις επιχειρήσεις και τις οικονομίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, όπου αυτό παρατηρείται και όσον αφορά στην απόκτηση και τη μετάδοση γνώσεων.


Η αμεσότητα και η ταχύτητα της επικοινωνίας είναι ίσως η πιο σημαντική πτυχή των σημερινών ΜΜΕ. Αυτό θα περίμενε κανείς να αναβαθμίζει τη δυναμική και την ποιότητα της ενημέρωσης, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Η μετάδοση των πληροφοριών πραγματοποιείται συχνά εις βάρος της ποιότητάς τους, εξαιτίας του κορεσμού των πηγών όσο και των ίδιων των δεδομένων, που δεν φιλτράρονται αποτελεσματικά από τους πομπούς μετάδοσής τους. Ωστόσο, δε θα πρέπει να λησμονούμε ότι η χρήση του Διαδικτύου και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας έχει θετικά αποτελέσματα, όπως:

•το να προσφέρουν την ανταλλαγή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο,
•το να επιτρέπουν τη μετάδοση ή την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων και μετάδοσης εικόνας και ήχου χωρίς την ανάγκη σωματικής παρουσίας,
•την πραγματικά ασύλληπτη ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών,
•τη δημιουργία μιας νέας οικονομίας (εκείνης του διαδικτύου)
•τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας (διατραπεζικές συναλλαγές, ψηφιακοί βοηθοί, κλπ)

Πάνω στο τελευταίο αυτό ζήτημα έχει ήδη καθοριστεί από την Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) το θέμα των φετινών εορτασμών, που δεν είναι άλλο από τη είσοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μας.


Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κατέστη δυνατή από τις τεράστιες εξελίξεις στους τομείς της πληροφορικής, των μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Οι τεχνολογίες αυτές εμφανίζονται ήδη ως βασική συνιστώσα συγκεκριμένων ερευνητικών εργαλείων και εφαρμογών, που χρησιμοποιούνται στη βοήθεια των ανθρώπων για τη βελτίωση της ζωής τους και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η γεωργία, οι μεταφορές και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες για το φετινό θέμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της ITU κάνοντας κλικ εδώ.

Εμείς, στον Όμιλο για την UNESCO με έδρα το Μαρούσι, θεωρούμε πως βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μιας εποχής, όπου η ορθολογική χρήση των ΤΠΕ είναι περισσότερο επιβεβλημένη παρά ποτέ. Το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) κλείνει περισσότερο από 10ετία και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάξανε ήδη τους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας, ενώ η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των αντίστοιχων οικονομικών συναλλαγών είναι καθημερινότητα στις περισσότερες χώρες.

Ωστόσο, εξακολουθούν να λείπουν οι νέες προσεγγίσεις διαχείρισης, οι δομές διακυβέρνησης και τα πλαίσια πολιτικής, από τις κυβερνήσεις και τα κράτη, που δείχνουν ανέτοιμα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην εποχή των μεγάλων αλλαγών. Η ανάλυση των συσχετισμών μεταξύ του τρόπου λειτουργίας των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων θεσμών και των χρηστών τους οφείλει να οδηγήσει σΆ ένα γόνιμο διάλογο, από τον οποίο θα προκύψουν με σαφήνεια τα πλαίσια της ορθολογικής χρησιμοποίησης των ΤΠΕ, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ενσωμάτωσής της στην καθημερινότητα των πολιτών, της διασφάλισης της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και φυσικά της μείωσης ή ακόμη και της εξαφάνισης του ψηφιακού χάσματος.

(*) H 17η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο από την υπογραφή της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Τηλεγράφων, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μετέπειτα δημιουργία της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τις τηλεπικοινωνίες και τη διακίνηση της πληροφορίας. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνη για τo διαμερισμό του φάσματος των ραδιοκυμάτων σε όλες τις χώρες, προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των χωρών για την εγκατάσταση δορυφόρων στο διάστημα, εργάζεται για τη βελτίωση των υποδομών για τις τηλεπικοινωνίες στις αναπτυσσόμενες χώρες και δημιουργεί παγκόσμια πρότυπα. Παράλληλα, οργανώνει εκθέσεις και συνέδρια, όπως το ITU TELECOM WORLD, που προσελκύει εκπροσώπους από κυβερνήσεις και φορείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής για ανταλλαγή ιδεών.

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών δραστηριοποιείται σε χώρους των τηλεπικοινωνιών όπως το broadband Internet, ασύρματη τεχνολογία, αεροναυτική και θαλάσσια πλοήγηση, ραδιοαστρονομία, μετεωρολογία μέσω δορυφόρων και πολλά άλλα. Η ITU ήταν παρούσα σε όλες τις μεγάλες ανακαλύψεις στην επικοινωνία - την εφεύρεση του τηλεφώνου το 1876, την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου το 1957 και τελικά τη γέννηση του Διαδικτύου στη δεκαετία του '60. Αριθμεί 192 μέλη και περίπου 700 συνεργάτες και εδρεύει στη Γενεύη.

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ και εδώ

Ιωάννα Παπανικολάου-Πουσπουρίκα
Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Αμαρουσίου

< Προηγ.   Επόμ. >
© 2004-2018 Όμιλος UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής